آویزان کردن الاهلی عربستان تیم فوتبال ذوب آهن

آویزان کردن: الاهلی عربستان تیم فوتبال ذوب آهن alahli arabestan varzeshi-Football asiya – ghahreman asiya tim Football zob ahan

گت بلاگز عکس خبری ) + گاومیش‌هایی که در آتش تالاب هورالعظیم سوختند (۱۴

در هفته گذشته دو نقطه در شمال تالاب هورالعظیم در بخش کشور عزیزمان ایران دچار آتش سوزی شد که در اثر آن حدود ۱۸۰۰ هکتار از این تالاب بخش کشور عزیزمان ایران در آتش

) + گاومیش‌هایی که در آتش تالاب هورالعظیم سوختند (۱۴

گاومیش هایی که در آتش تالاب هورالعظیم سوختند (۱۴+)

عبارات مهم : ایران

در هفته گذشته دو نقطه در شمال تالاب هورالعظیم در بخش کشور عزیزمان ایران دچار آتش سوزی شد که در اثر آن حدود ۱۸۰۰ هکتار از این تالاب بخش کشور عزیزمان ایران در آتش سوخت که تا چندین روز آسمان خوزستان را دود فرا گرفته بود. شدت گرمای این آتش سوزی به نحوی بود که گاومیش ها و بعضی احشام در دشت آزادگان نیز دچار آسیب شدند.

) + گاومیش‌هایی که در آتش تالاب هورالعظیم سوختند (۱۴

در هفته گذشته دو نقطه در شمال تالاب هورالعظیم در بخش کشور عزیزمان ایران دچار آتش سوزی شد که در اثر آن حدود ۱۸۰۰ هکتار از این تالاب بخش کشور عزیزمان ایران در آتش

) + گاومیش‌هایی که در آتش تالاب هورالعظیم سوختند (۱۴

در هفته گذشته دو نقطه در شمال تالاب هورالعظیم در بخش کشور عزیزمان ایران دچار آتش سوزی شد که در اثر آن حدود ۱۸۰۰ هکتار از این تالاب بخش کشور عزیزمان ایران در آتش

) + گاومیش‌هایی که در آتش تالاب هورالعظیم سوختند (۱۴

ایسنا

واژه های کلیدی: ایران | تالاب | عکس خبری

) + گاومیش‌هایی که در آتش تالاب هورالعظیم سوختند (۱۴

) + گاومیش‌هایی که در آتش تالاب هورالعظیم سوختند (۱۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz